De Toermalijn

'Betrokkenheid motiveert leren!'

                         

              Directeur: Lucie Vos
              Adres: Hoefsmidhof 4, 1445 KD Purmerend
              Wijk: Purmer-Noord
              Telefoon: (0299) 641699
              E-mailadres: info@basisschooldetoermalijn.nl
              Samenwerking BSO: SKOP
              Website: https://www.basisschooldetoermalijn.nl/

Het verhaal van De Toermalijn

Betrokkenheid
Op De Toermalijn draait alles om betrokkenheid. Betrokkenheid tussen leerlingen onderling, tussen leerling en het lesaanbod, tussen leerling en leerkracht, tussen teamleden onderling, tussen teamleden en ouders, tussen team en leerlingen en de omgeving. De toermalijn ziet dit als het cement van de organisatie en de basis voor de toekomst. Niet voor niets is de slogan; Betrokkenheid motiveert leren!

Goed onderwijs
Op De Toermalijn vinden ze dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs. Dit kan voor elk kind iets anders betekenen. Binnen de mogelijkheden van de school en het team biedt De Toermalijn zorg op maat om kinderen te ondersteunen én te stimuleren bij hun ontwikkeling. Om dit mogelijk te maken is er op de Toermalijn niet alleen sprake van een modern onderwijsaanbod, maar worden de drie basisbehoeften van de kinderen om tot leren te komen erkend en ingezet.

Basisbehoeften
Het onderwijs op de Toermalijn is gebouwd op de volgende basisbehoeften:

  1. Relatie; je welkom voelen, respectvol en verdraagzaam zijn en samenwerken.
  2. Competentie: serieus worden genomen, trots zijn op wie je bent en wat je doet en kunt.
  3. Autonomie: ruimte krijgen om actief betrokken te zijn bij je eigen leerproces, jezelf te ontwikkelen en eigen beslissingen te mogen nemen.

Kernwaarden
Bij de start van de Toermalijn zijn de kernwaarden van de school geformuleerd en in hun aanpak zijn deze kernwaarden herkenbaar.

Kernwaarden

Zichtbaar in o.a.:
1. Bescherming en veiligheidDe Kanjertraining, Kanjertaal, uitgaan van de goede bedoeling, inzetten van de Gouden Weken, benoemen van verwacht gedrag, grenzen stellen, gezien worden, de persoonlijke begroeting aan het begin van de dag, routines, afspraken met en voor de groep.
2. Orde en structuurGroeps-, hal- en schoolregels worden gedragen door de leerlingen, voorspelbaar gedrag van leerkrachten (modellen en consequent zijn), klassenmanagement, benoemen van verwacht gedrag en grenzen stellen.
3. Uniek en individueelGebruik Snappet (leerlingenpakketten) leerlingengesprekken, Hemel en Aarde, flexibele werkplekken, startgesprekken.
4. WaarderingInzet Kanjertraining, gewenst gedrag complimenteren, mee kunnen denken in aanpak en oplossingen (HP, bordsessie)
5. Eenheid en verbindingVieringen, groep doorbroken activiteiten bij handvaardigheid en vieringen, leerlingen zijn tutor bij het doorgeven van vaardigheden zoals o.a. bij Leskracht en Snappet, duo lezen, het schoollied.
6. Nieuwsgierigheid
en ontdekken
Aanbod wereldoriëntatie a.d.h.v. Leskracht, Hemel en Aarde, werken in hoeken, coöperatieve werkvormen, schooltuinen, excursies, muzieklessen i.s.m. de muziekschool.

De dialoog is bij uitstek het middel om handen en voeten te geven aan de kernwaarden van De Toermalijn. Het voeren van een dialoog is informatief en respectvol. De dialoog wordt in alle lagen van de organisatie ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te versterken.

“Een Toermalijn is een edelsteen die in meerdere kleuren voorkomt, ze zijn allemaal verschillend, net als onze kinderen. Zij willen de edelstenen laten stralen”.