't Prisma

'Fijn dat je er bent!'

                          

              Directeur: Kathy Stander
              Adres: Gasinjetstraat 1, 1442 WM Purmerend
              Wijk: Overwhere (Wheermolen, Plateel, Klein Where)
              Telefoon: (0299) 421982
              E-mailadres: info@prismapurmerend.nl
              Website: www.prismapurmerend.nl

Het verhaal van 't Prisma

Veilige plek
’t Prisma is een school die ontstaan is uit vele fusies en staat in een van de meest uitdagende wijken van Purmerend. Binnen 't Prisma heeft het team de zorg voor veel kinderen/gezinnen waarbij de thuissituatie niet altijd op rolletjes loopt. Denk daarbij aan vechtscheidingen, huiselijk geweld, armoede, en/of schulden, psychische problematiek, verslavingsproblematiek, et cetera. De wijk huisvest relatief veel laagopgeleide mensen, veel inwoners met een immigratieachtergrond en werklozen. In veel gezinnen is sprake van multi-problematiek. Voor de school betekende dit een aantal jaren geleden dat er ook binnen de muren van ’t Prisma veel onrust was, zowel van kinderen als van ouders. Daarop heeft 't Prisma enorm ingezet op het verbeteren van het pedagogisch klimaat. De opdracht van de school was, om er voor de kinderen een veilige plek van te maken, een plek waar niet geschreeuwd werd, waar ze gezien en gehoord zouden worden en ze mogen en kunnen zijn wie ze zijn. Vanuit die overtuiging is het team beleid uit gaan zetten en hebben zij met elkaar afspraken gemaakt.

Centraal in de wijk
Daarnaast heeft 't Prisma bewust naar buiten gericht: "Eerst naar de buurt; hoe profileren wij onszelf weer als een school die ertoe doet, hoe creëren wij een samenwerking met de buurt, hoe winnen wij het vertrouwen van onze potentiële ouders? Hoe dragen wij uit dat wij een fijne school zijn en rekenen wij af met de onrust uit het verleden?' Drijfveer daarbij was steeds; wat hebben de leerlingen nodig en wat gunnen wij de kinderen, waar liggen kansen. Dit heeft geresulteerd in een brede samenwerking, niet alleen met ouders en onderwijs gerelateerde organisaties maar ook met de buurtbewoners, Gemeente Purmerend, Stichting CLUP, Wherelant, JOGG, SPURD, wijkagent, muziekschool Waterland, ABN-AMRO etc. Door innovatief, ondernemend en creatief met deze contacten om te gaan kan 't Prisma de leerlingen nu een compleet aanbod doen dat verder gaat dan “lesgeven” alleen. De school biedt (gratis) naschoolse ateliers aan in samenwerking met Gemeente en Wherelant van uit het beleid t.a.v. verborgen armoede. 't Prisma heeft een samenwerking met de ABN-AMRO opgezet waardoor de leerlingen tijdens de projecten excursies aankunnen bieden. De school heeft gebruik gemaakt van de subsidie muziekimpuls, organiseert workshops, educatie en clinics in samenwerking met SPUR en CLUP et cetera. Zowel ouders als kinderen waarderen deze ontwikkelingen zeer. Bij diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor buurtbewoners maakt de Gemeente Purmerend gebruik van het schoolgebouw en de school is voor de wijk bij verkiezingen ook ‘stembureau’. Dit alles heeft gemaakt dat er in de buurt én binnen de organisaties waar 't Prisma mee samenwerkt zeer positief over de school gesproken wordt.

Fijne school
Het resultaat is dat er nu een enorm fijne school staat met fantastische kinderen, die kunnen rekenen op een fantastisch team en zich over het algemeen vrolijk en relaxed voelen. Die weten dat ze op school veilig zijn en vertrouwd worden. De onrust is uit de school waardoor ook het team zichtbaar relaxter aan deze verantwoordelijke taak en opdracht kan blijven werken. Leerlingen, ouders en medewerkers van 't Prisma hebben het fijn met elkaar. En doordat dit niet onopgemerkt blijft, raken ook de ouders steeds vertrouwder met de school en kiezen ook ouders waarvoor al deze ‘problemen’ niet spelen tegenwoordig bewust voor onze school. Daardoor ontstaat er nu een mengeling van ‘populatie’ hetgeen weer een positieve uitwerking heeft op het geheel.

Kortom; het verhaal van 't Prisma is een mooi verhaal, een succesverhaal. Maar het verhaal is geen sprookje, dat eindigt met; en zij leefden nog lang en gelukkig… Het verhaal is een never ending story dat continu aandacht en inzet vraagt. Daar wordt op ’t Prisma heel hard, maar met liefde en plezier aan gewerkt. We zijn er vóór en mét elkaar.