Extra begeleiding met resultaat

 


Op de scholen van CPOW krijgen verschillende leerlingen extra ondersteuning vanuit de zogeheten ‘ondersteuningsgelden’. Op de Toermalijn wordt deze begeleiding vormgegeven door Marloes Hartman – vanuit haar eigen praktijk genaamd ‘Snap Synaps’ –. Zij werkt al een aantal jaar op de Toermalijn om leerlingen die het nodig hebben individueel te helpen. Marloes werkt al geruime tijd met Danique, een leerling uit groep 8. Op de Toermalijn wordt er gesproken over een succesverhaal als het om Marloes en Danique gaat. In dit interview vragen we Marloes en Danique naar hun ervaringen, hun bijzondere relatie, en het succes van het traject.

Door Irene Kop - Intern begeleider, de Toermalijn


Marloes Hartman

Jij geeft op de Toermalijn ondersteuning aan verschillende leerlingen. Met Danique werk je al een behoorlijk periode. Hoe verloopt de ondersteuning voor Danique?
‘Sinds september 2018 werk ik met Danique. Na zo lang met elkaar gewerkt te hebben, ken je elkaar vrij goed. Danique vindt rekenen nog steeds lastig, maar is er niet meer bang voor en durft lastige opgaven met de kennis die ze heeft te lijf te gaan. Dit is de grootse winst die we behaald hebben, naast het uitbreiden en finetunen van haar rekenstrategieën. Danique heeft veel doorzettingsvermogen en weet goed wat ze wil. Het is heel mooi om een in het begin onzekere leerling deze groei te zien doormaken. Ik ben ontzettend trots op haar!’

Hoe geeft je de ondersteuning aan Danique vorm?
‘Het eerste dat ik doe met de kinderen is het maken van een mindmap. Deze mindmap is gericht op het beeld dat het kind heeft van zichzelf op school, de verschillende vakken en de omgeving waarin het kind leeft. Mijn ervaring is dat kinderen die problemen ervaren op een bepaald leergebied, heel erg negatief inzoomen op hun eigen vaardigheden, met een laag zelfbeeld tot gevolg. Door alles in beeld te brengen en met verschillende kleuren te werken, ziet het kind dat er ook veel positieve dingen zijn.

Bij Danique was dat niet anders. Haar eerste antwoord was dat ze niet kon rekenen, dat ze het stom en moeilijk vond. We hebben alles in kaart gebracht en toen bleek dat het eigenlijk best goed ging met Danique. Tuurlijk, rekenen was een dingetje, maar lang niet alle onderdelen. Na het maken en bespreken van de mindmap, heeft Danique een top 3 samengesteld van rekenonderdelen waar ze aan wilde werken. Zelf de regie hebben over wat je leert vind ik erg belangrijk bij kinderen die keer op keer ervaren dat iets niet lukt.

We zijn samen aan de slag gegaan. Ik heb de leerstof spelenderwijs aangeboden, met veel concreet materiaal gewerkt en Danique ook zelf rekenspellen laten bedenken en maken. Een eerste stap bij een negatief zelfbeeld bij een bepaald leervak is het plezier erin terugvinden. Rekenen is niet stom, rekenen is leuk! We hebben oneindig vaak winkeltje gespeeld, deuren en tafels opgemeten, alle soorten klokken die in de school hangen bekeken en vooral heel veel plezier in leren gehad. Danique vindt rekenen zo af en toe nog steeds lastig, maar ze raakt er niet meer door van de wijs. Ze leest, kijkt, vraagt, probeert en controleert. Ze ontdekt regelmatig dat ze vooraf te ingewikkeld denkt en dat de feitelijke werkwijze een stuk eenvoudiger is.'

Nu wordt de ondersteuning online gedaan, hoe verloopt dat?
‘In het begin vond ik het zelf wel spannend om online onderwijs te geven. Het is in het contact echt wel anders, er is meer afstand. Bij Danique is het online onderwijs geen probleem. We kennen elkaar inmiddels zo goed, dat het eigenlijk net is of we gewoon naast elkaar zitten. Danique zit altijd klaar wanneer ik inbel en heeft al haar spullen paraat. Vaak heeft ze ook een les opgestart waar ze vragen over heeft en die lopen we samen door. Ik fris de voorkennis op, geef instructie of stel vragen, Danique vindt meestal al pratend de oplossing of aanpak die nodig is. Dan gaan we samen rekenen. Danique op haar wisbordje en ik op het mijne. We vergelijken onze antwoorden en negen van de tien keer concludeert Danique dat ze niet goed meer weet wat ze nou zo lastig vond.’

Als je een langere tijd met een leerling werkt, bouw je ook een band op. Hoe ervaar jij dit zelf?
‘Ik vind het aangaan en opbouwen van een goede band met een kind het belangrijkst. Ik stop daar dan ook veel tijd in. Ik wil iemand echt leren kennen en laat ook stukjes van mezelf zien, wanneer ik iets leuk, moeilijk vind of niet meteen een antwoord heb. Ik denk dat de kinderen waarmee ik werk dat ook aanvoelen. Het welbevinden van het kind staat voor mij op nummer één. Zonder welbevinden en een goede relatie kan ik wel inpakken. Dan heeft leren en tot ontwikkeling geen schijn van kans.’

Op welke manier heb jij Danique gevolgd en daar je ondersteuning op aangepast?
‘Mijn ondersteuning is interactief. Er wordt veel gepraat en doorgevraagd. Ik model veel en check of alle stappen duidelijk zijn. Kinderen raken eraan gewend om hardop te denken en hun stappen goed te verwoorden. Door deze denkstappen ook samen uit te schrijven, krijg ik een goed beeld van het leerproces. Verder evalueer ik met de kinderen zelf. We werken de mindmap van de start bij en maken een nieuwe top 3. Uiteraard vraag ik daarnaast bij de leerkrachten na hoe zij erover denken en wat zij een belangrijk leerdoel voor Danique vinden.'

'Danique heeft over het algemeen een helder beeld van wat ze wil leren en oefenen. Dit komt vaak overeen met wat haar leerkracht vindt dat nodig is. Nu in groep 8 is dit alleen maar beter geworden. Danique had een doel voor ogen en heeft daar het hele jaar aan gewerkt. Ze geeft nu zelf aan wat ze extra wil oefenen, zoals bijvoorbeeld breuken en procenten.’

Hoe gaat de samenwerking tussen ouders, Danique zelf en school?
‘De werkwijze die ik eerder heb beschreven is alleen mogelijk met een goede afstemming tussen alle betrokkenen. Op de Toermalijn heb ik veel ruimte en vertrouwen gekregen om het op mijn manier aan te pakken, wat voor mij heel prettig voelt. Uiteraard is er overleg. Wanneer de leerkrachten tijdens een reguliere les merken dat iets niet lukt of dat er een kennishiaat is, hebben we contact en bouw ik dat in bij een volgende afspraak. Ook maak ik verslagen van de ondersteuningsmomenten, zodat de leerkrachten worden meegenomen in het proces van Danique. De ouders van Danique hebben het leren van Danique op de voet gevolgd. We hebben regelmatig voortgangsgesprekken gehad en mijn verslagen zijn ook met hen gedeeld. Nu met het geven van online onderwijs heb ik meer contact met ouders. Ze doen soms op afstand mee met de les van Danique, om haar ook te kunnen helpen op momenten dat ze het alleen moet doen.Successen vieren is erg belangrijk. Wanneer er een doel bereikt is, delen we dat met elkaar en doet iedereen mee aan het feestje.’

De ondersteuning met Danique komt bijna ten einde, waar is zij de afgelopen periode voor al in gegroeid?
‘Naast een solide rekenrepertoire aan voor haar werkende strategieën, heeft Danique vooral meer vertrouwen gekregen in haar eigen kunnen. Haar zelfvertrouwen op rekengebied is gegroeid. Ze heeft meer lef gekregen om een in haar ogen lastige som aan te pakken. Ze kan het soms nog spannend vinden, maar blokkeert niet. Sterker nog, ze gaat fanatiek de uitdaging aan!’

Welk compliment zou je Danique willen geven?

‘Ik ben ontzettend trots op Danique. Ze is altijd hard blijven werken. Zelfs als ze niet lekker was, wilde ze naar school omdat ze met mij wilde rekenen.

Lieve Danique, blijf zoals je bent. Wees dapper en ga de uitdaging aan. Vergeet niet dat je alles kunt wat je maar wilt, het kost je hooguit wat meer tijd en inspanning. Maar dat is voor jou geen probleem! Ik heb erg genoten van onze samenwerking en wens je heel veel plezier en succes op je nieuwe school!’

Danique

Kun je ons vertellen waarvoor jij de begeleiding van Marloes krijgt?
‘Omdat ik heel veel moeilijkheden had met rekenen.‘

Hoe ziet een les op school samen met Marloes eruit?
‘Ik heb een eigen rekenen programma waar juf Marloes mij mee helpt. Zij legt mij dan alles duidelijk uit.’

Nu gaat de ondersteuning online hoe vind je dat?
‘Prima. Voor mijn gevoel werkt het bijna hetzelfde.’

Wat vind je leuk aan Marloes?
‘Heel veel want als ik iets niet snap heeft ze heel veel geduld voor mij.’

Waarin ben je de afgelopen tijd in gegroeid en wat lukt jou nu veel beter?
‘Ik ben veel meer gegroeid in breuken en verhoudingen en mij lukt nu veel beter geld sommen en klokkijken.’

Wat zou je tegen andere leerlingen willen zeggen die ondersteuning krijgen van Marloes?

‘Dat juf Marloes je heel goed kan helpen en dat ze heel veel geduld voor je neemt. Ze blijft het net zolang herhalen tot je het snapt.’

Je bent bijna klaar met de basisschool en ook de begeleiding van Marloes zal daarmee stoppen. Wat vind je hiervan?
‘Ik vind dit heel erg jammer want, als ik iets niet snapte kon ik altijd naar juf Marloes toe. Ik zal juf Marloes daarom ook heel erg missen.’ 

Welk compliment zou je Marloes willen geven?
‘Dat ik heel blij ben met juf Marloes haar extra begeleiding met rekenen. Door juf Marloes heb ik een hele hoge stijging gemaakt met rekenen.’

‘Lieve juf Marloes heel erg bedankt voor alles. Heel veel kusjes van Danique.'