De Rietlanden

'De school dichtbij de natuur!'

                          

              Directeur: Nicolette Schipper
              Adres: Buurterstraat 3, 1156 AP Marken
              Telefoon: (0299) 601317
              E-mailadres: directie@derietlandenmarken.nl
              Samenwerking BSO: De Speelkamer van SKW
              Website: www.derietlandenmarken.nl

Het verhaal van De Rietlanden

De missie van de Rietlanden is om onderwijs te geven aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar, op een christelijke school, op het schiereiland Marken. De leerlingen worden voorbereid op een duurzame samenleving waarin ze zich volop kunnen ontplooien.

Profilering: NATUUR-school
Nog geen tien minuten met de auto van Monnickendam ligt het gezellige dorp Marken, een hechte gemeenschap waarbij een kleinschalige basisschool met 5 groepen is gevestigd. De school kenmerkt zich door een grote ouder- en grootouder betrokkenheid, een sterk pedagogisch klimaat en de school biedt ruim opgezette lokalen met veel daglicht.

De Rietlanden is een NATUUR-school. Deze school kenmerkt zich natuurlijk met een profilering met de landelijke omgeving en door de natuur centraal te stellen binnen het onderwijs. Techniek en duurzaamheid spelen daarbij ook een belangrijke rol om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Daarnaast staat de school voor de volgende kernwaarden: Nieuwsgierigheid, Aandacht, Talentontwikkeling, Uniek/Uniciteit (zelfontplooiing) en Respect.

In het schooljaar 2019-2020 is de school van start gegaan met het technieklab waar de ruimtevaarttechniek, laboratorium en programmeren centraal staan. De leerlingen gaan aan de slag met drie grote thema’s schoolbreed aan het werk die gekoppeld zijn aan de meervoudige intelligenties. De leerkrachten worden daarnaast getraind om het aanbod voor de meer- en hoogbegaafden leerlingen hier goed op te laten aansluiten.

Ambities
De komende vijf jaar wil de Rietlanden de NATUUR- school goed zichtbaar gaan maken in de school. De school heeft de volgende doelstellingen de komende jaren: De leerlingen worden op hun talenten aangesproken en zetten hun meervoudige intelligenties in bij de vakken gericht op wereldoriëntatie en cultuur. De nieuwsgierigheid van de leerlingen wordt geprikkeld in een rijke leeromgeving waar inspirerende en uitdagende materialen worden aangeboden om onderzoekend te leren. Dit vindt plaats in de eigen klas, maar ook op de leerpleinen van de units en in het technieklab.

De stem van de leerling is van essentieel belang bij dit leerproces. De Rietlanden wil een actieve leerlingenraad in de school waar leerlingen vanaf groep 5 meedenken met de organisatie. In de klas is de stem van de leerling zichtbaar binnen het werken met het bord in de klas, het geven van feedback en eigenaar te zijn van het eigen ontwikkelingsproces. De komende jaren gaat de school onderzoeken hoe dit ontwikkelingsproces van de leerling ook zichtbaar gemaakt kan worden voor de leerling (bijv. portfolio’s, kindrapport). De school heeft zich geprofileerd als NATUUR-school en dit is duidelijk zichtbaar in de school. Het schoolgebouw is duurzaam, het schoolplein is vernieuwd tot ontdektuin (o.a. moestuintjes, blotenvoetenpad, insectenhotel, speeltoestellen van natuurlijke materialen) en er vinden elk seizoen de volgende activiteiten plaats: Seizoenswandelingen, natuurexcursies, het werken met interessante leskisten, verschillende projecten waarbij duurzaamheid/techniek en natuur centraal staan.