Trifolium

'Van groei naar bloei!'

                          

              Directeur: Femke Tump
              Adres: Pinksterbloem 67-69, 1441 RJ, Purmerend
              Wijk: De Gors
              Telefoon: (0299) 660717
              E-mailadres: info@bs-trifolium.nl
              Samenwerking BSO: De Skaters & Gorsebos
              Website: www.bs-trifolium.nl

Het verhaal van Trifolium

Trifolium is een kleinschalige school gelegen in de mooie wijk "De Gors". Op dit moment heeft de school 170 leerlingen. Op Trifolium worden kinderen geaccepteerd zoals ze zijn en worden ze uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Zo kan ieder kind op zijn eigen wijze tot bloei komen!

Trifolium staat voor waarden gedreven onderwijs. Bij het onderwijs op Trifolium gaat het er in essentie om dat leerlingen zelfverzekerd, krachtig en competent een volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten. Trifolium is een oecumenische basisschool met ruimte en respect voor diversiteit. Trifolium geloofd in onderwijs dat werkt vanuit gelijkwaardigheid, veiligheid, vertrouwen en saamhorigheid waarbij de school een gemeenschap vormt en verscheidenheid ziet als meerwaarde. Het logo geeft dit weer. Met elkaar (school en ouders) wordt de zorg voor leerlingen gedragen!

Kinderen voorbereiden op de toekomst
Het doel van Trifolium is om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Hoe deze toekomst eruit komt te zien is onbekend, maar we weten wel dat iedere leerling zijn of haar talent(en) hiervoor nodig zal hebben. De school richt zich met het onderwijsaanbod op een breed en gedifferentieerd aanbod, waarbij ze de totale ontwikkeling van de kinderen willen stimuleren.
Om bovenstaand doel te bereiken is de visie: GROEI. Gelukkige - Respectvolle – Ondernemende – Empathische – Intrinsiek gemotiveerde kinderen, leerkrachten en ouders.

  • Gelukkig betekent voor Trifolium: flow, trots, plezier en bewuste keuzes maken
  • Onder respectvol verstaat Trifolium: in dialoog gaan met elkaar, kinderen-leerkrachten-ouders en onderling.
  • Op Trifolium is ondernemend zijn initiatief nemen, handelend en actief leren.
  • Empathisch betekent voor Trifolium: perspectief nemen van een ander.
  • Intrinsiek gemotiveerd: ruimte creëren voor passie en initiatieven van kinderen.

De missie is: van GROEI naar BLOEI. De school accepteert kinderen zoals ze zijn, maar ze worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen, zodat ieder kind op eigen wijze tot bloei kan komen.

Kortom: de focus van het onderwijs op Trifolium ligt op het coöperatief leren, talentontwikkeling door uitdagend onderwijs te bieden en het benutten van digitalisering.