Kawama

'Plaats waar het goed is'

           

              Directeur: interim-directeur
              Adres: Zambezilaan 278, 1448 PN Purmerend
              Wijk: Weidevenne
              Telefoon: (0299) 480684
              E-mailadres: info@kawama.nl
              Samenwerking BSO: SKOP
              Website: www.kawama.nl

Het verhaal van Kawama

Binnen Kawama zijn de volgende waarden van belang: uniek zijn, verbondenheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid. De belangrijkste pijlers zijn welbevinden en betrokkenheid. Wanneer de leerlingen met grote betrokkenheid en hoog welbevinden onderwijs tot zich nemen, is de kans op maximale ontwikkeling groot. Dit zijn de fundamenten van het onderwijsconcept van Kawama; Ervarings Gericht Onderwijs (E.G.O.).

Kawama is een oecumenische school waar diverse christelijke geloofsovertuigingen samen komen. Kawama staat voor ‘plaats waar het goed is’, daarmee wil Kawama een ontmoetingsplaats zijn waar kinderen en volwassenen met elkaar en van elkaar kunnen leren. Het gesprek, tussen alle geledingen, is een belangrijke basis binnen Kawama. Op deze wijze zorgt Kawama voor het brengen en halen van inspiratie en informatie. Er zijn binnen de school diverse overlegmomenten waarin de dialoog over goed onderwijs wordt gevoerd. Dat is dagelijks in de klassen, tijdens reflectie- of coach gesprekken genoemd, waarin de leerkracht met de leerlingen het proces van het leren bespreekt.

Kawama ziet het als taak om de kinderen te helpen opgroeien tot volwassenen die hun plek in de samenleving met verve weten in te nemen. Kawama wil graag, dat in de tijd dat kinderen aan hen zijn toevertrouwd, het beste in kinderen naar boven komt. Zowel op cognitief, als op sociaal-emotioneel gebied. Kawama is trots op het eigenaarschap en de daarbij horende zelfreflectie die zij de kinderen bijbrengt.

Kawama staat open voor onderwijsinnovatie en is tegelijkertijd kritisch naar de impact en meerwaarde daarvan, en stroomt niet automatisch met de massa mee. De kwaliteitsteams nemen een deel van de innovaties op zich. Het team krijgt het vertrouwen van de directie om pilots in te zetten, passend binnen de visie van de school. Het eigenaarschap van de leerkrachten is daardoor groot, ze voelen zich betrokken genoeg om zelfinitiatieven te exploreren.

Kwaliteit staat op Kawama niet alleen voor kinderen die het hoogst haalbare uit zichzelf halen, maar ook voor kinderen die goed voor zichzelf en de ander zijn. De school is door de samenwerking met de Prinsenstichting, Kuna Mondo en Oeboentoe een mini samenleving op zich. Kawama ziet dit als een verrijking voor de kinderen, hun sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling naar de samenleving van de toekomst.

Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat de ouders en de school verschillende eindverantwoordelijkheden hebben Een voorwaarde voor goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders en leraren. De driehoek Leerling-Ouder-School laat de onderlinge verbondenheid en samenwerking zien.