Het Baken

                        

              Directeur: Jeanine Appelman
              Adres: Grevelingenmeer 62, 1447 AS Purmerend
              Wijk: Purmer-Zuid
              Telefoon: (0299) 646648
              E-mailadres: info@bakenpurmerend.nl
              Website: www.bakenpurmerend.nl

Het verhaal van Het Baken

Het leidende thema op Het Baken is “het kind” en de belofte dat elk kind “goed gezien” wordt en dat het beste uit hem of haar naar boven wordt gehaald! Op Het Baken is het uitgangspunt is dat ieder kind nieuwsgierig is en ieder kind wil leren. Kernwoorden in dit kader zijn:

  • Betrokkenheid, voor elkaar en je omgeving
  • Aandacht
  • Kwaliteit
  • Enthousiasme
  • Normen en waarden

Op “Het Baken” leert een kind samen, respectvol en op een uitdagende manier de wereld te verkennen. Het Baken gaat uit van 5 kernwaarden en laat zich kenmerken als een school waar de leerlingen alle kansen worden geboden om optimaal te presteren. Door goed aan te sluiten bij wat individuele kinderen al kennen en kunnen kan een leertraject worden uitgezet waarbij kinderen worden uitgedaagd om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.

Betrokkenheid
Het Baken staat midden in de samenleving. Dit geldt voor het schoolgebouw in de Purmer-Zuid, maar ook voor de relaties die Het Baken heeft met ouders, partners, organisatie in de wijk en wijkbewoners. School en omgeving zijn met elkaar verbonden en versterken het onderwijs. Het belangrijkste kenmerk van de school is de persoonsgerichte benadering. 

Aandacht
Elk talent wordt gekend. Het uitgangspunt van het onderwijs op Het Baken is het talent van de individuele leerling. Het Baken gaat uit van een aantal kernwaarden en laat zich kenmerken als een school waar de leerlingen alle kansen worden geboden om optimaal te presteren. Door goed aan te sluiten bij wat individuele kinderen al kennen en kunnen, kan een leertraject worden uitgezet waarbij kinderen worden uitgedaagd om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. 

Kwaliteit
Het Baken stelt hoge eisen ten aanzien van de opbrengsten volgens de kerndoelen voor het reguliere basisonderwijs: rekenen, taal en lezen. Het onderwijs is gericht op de vaardigheden voor de 21ste eeuw zoals creatief en kritisch denken, problemen oplossen, samenwerken, jezelf kunnen aanpassen, maar ook de leiding nemen en het opdoen van sociale en culturele vaardigheden. Het Baken stelt hoge eisen ten aanzien van de opbrengsten, volgens de kerndoelen voor het reguliere basisonderwijs: rekenen, taal en lezen. Het Baken doet dit door een leerrijke omgeving aan te bieden, leerpleinen te benutten en de inzet van ICT; computer/tablet/chromebook gebruik en digibord. Het team van het Baken wil met veel inzet en kennis de kinderen begeleiden in het proces van leren en leven. Het Baken is niet zomaar een school, maar een school die verder kijkt dan vandaag en kinderen wilt voorbereiden op een goede toekomst. Met hoge verwachtingen van al hun leerlingen gaat Het Baken op zoek naar ieders talent! 

Enthousiasme
Het team creëert een werkklimaat waarin iedereen zich prettig voelt. Oecumenische basisschool Het Baken gaat ervan uit dat een sterk team die kracht ook kan overbrengen op kinderen en ouders. Vanuit deze pedagogische grondhouding hoopt Het Baken uiteindelijk dat alle kinderen, ouders en leerkrachten een plezierige schooltijd doormaken, waarin heel veel geleerd wordt. De vele buitenschoolse activiteiten die gedurende het schooljaar worden georganiseerd dragen ook bij aan wat genoemd kan worden “het Bakengevoel”. De kinderen werken hard, maar er worden ook veel leuke gezamenlijke activiteiten georganiseerd! 

Normen en waarden
Een plezierig sociaal klimaat waarin kinderen en ouders zich veilig en vertrouwd voelen, is in de opvatting van het team van Het Baken van het allergrootste belang. Alleen als kinderen zelfvertrouwen krijgen, durven ze de uitdaging aan te gaan om steeds nieuwe doelen na te streven. Aan het scheppen van een plezierig sociaal-emotioneel klimaat wordt op Het Baken veel aandacht besteedt. Er wordt veel belang gehecht aan het leren respect te ontwikkelen voor elkaar, leren samenwerken en leren om zelfstandige keuzes te maken.