VITA college

                         

             Projectleider: Karina Birksteiner
             Adres: Bergmolen 2, 1440 AB, Purmerend
             Telefoon: (0299) 748028
             E-mailadres: bruk@psg.nl
             Website:  www.vitacollege.nl


Het verhaal van het VITA college

VITALITEIT-INNOVATIEF-TALENT-AANDACHT
Het 10-14 onderwijs op het VITA college is een onderwijsconcept voor kinderen van 10 t/m 14 jaar. Persoonlijke groei, talentontwikkeling en coaching op maat staan binnen dit onderwijs voorop. Het VITA college biedt leerlingen een uitdagende leeromgeving én het vertrouwen om door te groeien. Zo kunnen ze ontdekken wat bij hen past en met zelfvertrouwen hun keuze maken. De geleidelijke overgang vanuit de basisschool met een doorgaande leerlijn, maakt doorgroei in het voortgezet onderwijs kansrijker.

Maar wat is 10-14 onderwijs nu precies?

Een school voor leerlingen die net even meer tijd nodig hebben om een keuze te maken voor een niveau binnen het voortgezet onderwijs, of vervroegd aan de 'overstap’ toe zijn.

UITSTEL VAN KEUZE
Op het VITA college zitten leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs op één school. De keuze voor het niveau van voortgezet onderwijs wordt uitgesteld. Leerlingen krijgen langer de tijd om te ontdekken wat bij hem of haar past. VITA college biedt een uitdagende leeromgeving voor leerlingen die daar al eerder behoefte aan hebben. Leerlingen kunnen eerder of later instromen. Na klas 4 van het VITA-college stromen leerlingen in klas 3 van het voortgezet onderwijs in. Ze hebben dan dezelfde leeftijd als leerlingen die na groep 8 meteen zijn doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs.

TALENTONTWIKKELING
De onderwijsomgeving zorgt ervoor dat leerlingen kunnen groeien. De leer- en ondersteuningsbehoeften staan voorop: Waar liggen de talenten? Hoe leert de leerling het best. Er wordt gezorgd voor een uitdagend aanbod dat op dat moment passend is voor de leerling.

Elke leerling volgt zijn eigen leerroute. Hij of zij kan vakken op verschillend niveaus volgen. Leerkrachten uit het basis- en het voortgezet onderwijs coachen en begeleiden de leerlingen bij het maken van hun eigen keuze.

KENNIS EN VAARDIGHEDEN
Er is ruimte voor eigen inbreng en initiatief, maar het onderwijs is niet vrijblijvend. Het onderwijs is leerdoelgericht en biedt een duidelijke structuur. Het VITA college helpt leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen die ze nu en in de toekomstige samenleving hard nodig zullen hebben.

Naast het werken in vakdomeinen bieden wij thematisch onderwijs. Aan de hand van maatschappelijke thema’s, die over de grenzen van een vak heen gaan, leren leerlingen kennis en vaardigheden in samenhang.

Leerlingen werken individueel aan hun leervragen en ook vaak samen.

PERSOONSVORMING EN VITALITEIT
Het VITA college wil leerlingen de pedagogische ruimte geven, waarin de persoonsvorming zich optimaal kan ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfbewustzijn ontwikkelen. Dat ze ontdekken wie ze zelf zijn, wat ze willen en waar ze van dromen. Dat ze hun eigen mogelijkheden ontdekken om in de wereld van betekenis te zijn.

Wij willen investeren in vitale en gelukkige leerlingen. Vitale leerlingen hebben de energie, motivatie en veerkracht om zich met plezier te ontwikkelen. Er is aandacht voor gezond leven en leren en voor de mentale gezondheid van de leerlingen.

Voor wie is 10-14 onderwijs?

Het 10-14 onderwijs is in de toekomst bestemd voor alle kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Maar we starten op kleinere schaal. Dat betekent dat we de kinderen toelaten die potentieel mavo-niveau of hoger hebben. We willen beginnen met het tweede en derde jaar (groep 8 en leerjaar 1). U kunt uw zoon of dochter inschrijven via de website van de PSG. (Link wordt in februari weer geplaatst)

Leerlingen leren van en met elkaar en met de leerkracht. Coachgesprekken helpen daarbij. De leerkracht gaat met de leerlingen in gesprek over hun eigen leerproces. Leerlingen spelen een actieve rol spelen bij het samen ontwikkelen van hun eigen leertaken. Dit vraagt al wel enige vaardigheden van de leerlingen.

Om toegelaten te worden zullen we een intake- gesprek voeren. Dit heeft als doel om de verwachtingen, de kansen en verantwoordelijkheden naar elkaar helder te krijgen.

HOE ZIET 10-14 ONDERWIJS ERUIT?
Er wordt gewerkt met een ‘vast’ rooster van 8.30 uur tot 14.30 uur. De dag wordt gestart met de stamleerkracht (PO). Dan wordt besproken wat de planning van de dag zal zijn, wat er gedaan en geleerd moet worden. Vervolgens maken de leerlingen een dagindeling.

De dag bestaat uit momenten met begeleid werken en momenten van zelfstandig werken. Tijdens het begeleid werken krijgen leerlingen uitleg van de (vak)docenten en wordt er geoefend met de leerstof. Ook thematisch werken staat op het rooster.

Waar komt de school?

De school komt in een eigen vleugel van het huidige SG Antoni Gaudí. De eigen binnen- en buitenruimte is apart te bereiken. We krijgen de beschikking over ruime lokalen, die we naar eigen visie kunnen inrichten.

INFORMATIE
Binnenkort zal er een eigen website komen van het VITA college.

Mocht u n.a.v. bovenstaande informatie vragen hebben, neem dan gerust contact op met Karina Birksteiner (k.birksteiner@cpow.nl)