De leerlingen kijken hier echt naar uit!

 


De schoolgebouwen van CPOW zijn gesloten, en ook de komende weken blijven de klaslokalen leeg. Dit betekent niet dat er geen onderwijs meer wordt aangeboden, integendeel. Online bruist het onderwijs meer dan ooit! Jeroen Boddeke (leerkracht groep 6/7) en Mirjam Tamminga (leerkracht groep 1/2) van basisschool Trifolium beschrijven hoe lesgeven in coronatijd eruitziet.

Net als bij alle andere leerkrachten van CPOW beginnen de werkdagen van Jeroen en Mirjam anders dan anders. Normaal gesproken start de dag bij Trifolium met een kopje koffie en de voorbereidingen in de klas. Nu de schooldeuren vanwege de cornonamaatregelen gesloten blijven, begint de werkdag met het openen van alle programma’s op de laptop: Google Meets, absentielijsten, huiswerklijsten, de planning van de dag en de geplande rekeninstructie.

Jeroen: “Om half 9 stuur ik de antwoorden van de dag ervoor naar de leerlingen toe en krijgen ze planning voor de dag. Vervolgens kijk ik nog even de rekenles door, ga ik ontbijten en check ik tussendoor mijn mailbox. Om half tien moeten alle leerlingen online aanwezig zijn en beginnen we de lesdag.”

Door de redactie


Onderwijs door een beeldscherm

Het thuisonderwijs wordt voor de verschillende groepen verschillend aangeboden. In groep 1 en 2 krijgen de leerlingen per twee weken een werkpakketje mee naar huis. Mirjam: Binnen een thema proberen we, uiteraard met behulp van de ouders, afwisselend met de leerlingen bezig te zijn. De activiteiten zoeken we op het gebied van taal, rekenen, motorische ontwikkeling en spel & beweging. Zo komen de leerdoelen, hetzij, op een andere manier, tóch aan bod bij de leerlingen.” Bij de samenstelling van de werkpakketjes wordt er rekening gehouden met leerlingen die al wat meer aan kunnen, wordt er gevraagd welke werkjes en activiteiten goed zijn bevallen, en waar de behoeftes liggen in de nieuwe pakketjes.

Ouders en leerlingen reageren op de werkjes door middel van verslagjes en foto’s die we via Social Schools van hen ontvangen. “Hier reageren we uiteraard direct op! Elke week vindt er minimaal één contactmoment plaats met iedere leerling door middel van videobellen: we vragen hoe het met hem of haar gaat, hoe het gaat met de werkjes, of ze het goed begrijpen (ouders en leerlingen) en of er wellicht extra hulp nodig is. Voor de leerlingen van onze groepen lezen we ook elke dag voor, via ons speciaal daarvoor opgerichte YouTube kanaal. Dagelijks om 17:00 een nieuw hoofdstuk van Pluk van de Petteflet of een prentenboek. De leerlingen kijken hier echt naar uit!”

In groep 6/7 begint Jeroen de dag met een mededelingen- en vragenrondje. “Als alles duidelijk is, begint mijn rekeninstructie. Ik deel via Google Meets mijn scherm, zodat ze precies kunnen zien wat ik doe. Ik laat de leerlingen aantekeningen maken. Wanneer de leerlingen iets vragen, steken ze net als op school hun vinger op. Na mijn instructie vraag ik altijd of er nog behoefte is aan een verlengde instructie. Een aantal blijft dan nog even ‘hangen’ en de rest gaat zelfstandig aan de slag. Tot ongeveer 12:15 beantwoord ik de vragen van de leerlingen en bel ik ze op om ze te helpen. Bij voorkeur doe ik altijd aan videobellen, dat vind ik net iets persoonlijker. Om 14:00 wil ik de leerlingen opnieuw zien via Google Meets. Ik vraag aan hen hoe het werk ging en of er nog onduidelijkheden waren. Daarnaast vind ik het ook altijd even fijn als een aantal leerlingen nog iets leuks willen vertellen. Je mist toch een beetje de gesprekken met elkaar.

Wennen aan thuisonderwijs

Het was voor zowel leerkrachten als voor leerlingen even wennen. Een deel kan heel snel schakelen en pakt alles heel snel op, en anderen hebben wat meer hulp nodig. Leerlingen moeten nu veel meer zelf doen. Hun ouders zijn vaak druk met werk en met het huishouden. Mirjam: “Leerlingen heb je normaal gesproken onder je ogen en handen. Dan voel je precies aan wanneer je nog iets moet herhalen, dat moet je nu een beetje loslaten”

Een deel van de leerlingen mist ook de structuur. Jeroen: “In het begin ervaarden ze het een beetje als vakantie en vonden ze het wel ‘chill’. Dit heeft misschien een paar dagen geduurd. Al gauw krabbelden ze terug en wilden ze heel graag weer naar school. Dat geeft ook aan dat de sfeer en veiligheid op school en in de klas goed is! ”

Mirjam: “Veel leerlingen maken de werkjes met hun ouders. Vaak is er een werkmoment op de dag. Gelukkig geven ouders aan dat wanneer hun kind een dagje minder gemotiveerd is, er ook voor een ander moment gekozen kan worden. Ouders verdienen hierin echt een flinke pluim! We merken dat ze er alles aan doen om hun leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Wat we ook terugkrijgen van de ouders is dat ze dit ook een best leuke kanten vinden hebben. Zij zien nu heel goed wat hun kind op school leert. In de gesprekjes die ze normaal gesproken na een schooldag, komt dit lang niet allemaal naar voren!

Toch is het monitoren van de ontwikkeling van leerlingen nu lastig. Wat krijgen de leerlingen nu precies mee van wat je aanbiedt, hoe gaan de ouders met het werk om, en hoe wordt er samengewerkt? Jeroen: “De leerlingen zijn nog niet gewend aan het online werken en het online inleveren van werk. Het is dus nog erg lastig om de stap naar het online werken te maken. Steeds meer leerlingen lukt het om werk via Google Classroom in te leveren. Zo proberen we stapje voor stapje nieuwe dingen uit te proberen. Gelukkig staan wij als team op Trifolium altijd voor elkaar klaar, en steunen wij elkaar waar dat nodig is!”

De bijzondere band met leerlingen

Er zijn ouders die van elke week een verslagje opsturen en er zijn ouders die foto’s sturen. Mirjam: “Die verslagjes en foto’s zijn heel fijn! Ook de telefoongesprekken zijn een bijzonder moment. Sommige leerlingen heb je zeker een half uur aan de lijn omdat ze je zo ontzettend veel te vertellen hebben. Heerlijk is dat!” En ook in de bovenbouw laten de leerlingen zich van hun beste kant zien. Jeroen: “Ik heb van sommige leerlingen een leuke kaart mogen ontvangen, en van een aantal anderen kreeg ik weer heerlijke zelfgebakken koekjes toen ik hun werk bij ze af kwam leveren. Ook kwam een leerlingen heel hard aanrennen, nadat zijn moeder zei dat de meester voor de deur stond. Dat zijn hele mooie momenten om mee te maken! Daarnaast krijgen wij regelmatig berichtjes van ouders waarin staat dat ze bewondering hebben voor hetgeen dat wij nu doen. Dat soort berichten zijn heel leuk om mee te maken!”

Beide leerkrachten kunnen niet wachten tot zij de leerlingen weer in hun school mogen verwelkomen en dat zij weer les kunnen geven in hun eigen lokaal. Mirjam: “Het werk is veel leuker mét hen!”