LIO-stage bij CPOW!

Geplaatst op: 1 juli 2020


De LIO-stage is de eindstage in de afstudeerfase van de lerarenopleiding. LIO staat voor leraar in opleiding. De LIO-stage moet voldoende afgerond zijn om een diploma te kunnen krijgen. Een LIO-stagiaire moet officieel onder begeleiding voor de klas staan. Binnen CPOW/MOP wordt er veel tijd en aandacht besteedt aan deze toekomstige professionals. Vandaag spreken we met Nancy Dijkstra. Sinds 2018 is zij (waarnemend) bovenschools schoolopleider en coach binnen CPOW/MOP. Tot haar takenpakket behoort onder andere het begeleiden van de LIO-studenten.


Hoe ziet de begeleiding van LIO-studenten eruit binnen CPOW/MOP?
Elke LIO’er binnen onze stichting heeft naast zijn mentor een schoolopleider. In de “normale” voltijd route van de IPABO start je in je laatste jaar met twee dagen stagelopen in de klas. Hierbij is je mentor degene die je het meest begeleid en je dagelijks ziet. De mentor geeft feedback op je lesgeven en samen werk je toe naar het tweede trimester. In het tweede trimester sta je als LIO’er zelfstandig voor de klas. Je start met twee dagen en daarna wordt dit opgebouwd om ook te ervaren hoe het is om een hele week les te geven.  Per trimester komt de schoolopleider minimaal twee keer langs voor een lesbezoek en een reflectie gesprek. Daarnaast worden er (indien mogelijk) intervisie momenten gehouden met meerdere studenten op een school. Ook zijn er informatiebijeenkomsten op het bestuurskantoor waarbij uitgelegd wordt hoe de LIO-stage er binnen CPOW uit ziet, welke LIO-stage overeenkomsten er zijn binnen CPOW en welke verwachtingen hierbij horen. Ook is er in het voorjaar een bijeenkomst waarin we uitleggen welke mogelijkheden er zijn om te werken binnen CPOW.

De begeleiding is dus enerzijds goed informeren aan de voorkant en tijdens de stageperiode. Daarnaast is de begeleiding er vooral opgericht om de LIO-studenten een stevig basis te geven en met hen steeds te reflecteren, in gesprek te gaan; wie ben je als leerkracht?, zodat zij als startende leerkracht met passie en zelfvertrouwen voor de klas staan. Wat dit jaar niet gelukt is vanwege de Corona maar zeker voor komend jaar georganiseerd zal worden zijn; (intervisie)bijeenkomsten voor LIO’ers waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen bijvoorbeeld: oudergesprekken, maar ook hoe ga je om met weerstand van een ouder?

Wat maakt het LIO-traject bij CPOW/MOP zo bijzonder?
Een LIO-stage bij CPOW betekent dat jij als LIO’er ertoe doet. We zijn als stichting sterk in de begeleiding die we onze LIO’ers bieden. Al onze mentoren en schoolopleiders zijn geschoold. We voldoen aan de kwaliteitseisen van de mentor/schoolopleider.

  Binnen de stichting hebben we regelmatig overleg met de schoolopleiders en begeleiden onze studenten waarbij we altijd kijken naar mogelijkheden. Wat ik persoonlijk ook echt een kracht vind is dat we eerlijk zijn. Eerlijke en constructieve feedback geven aan de studenten. De scholen waar de LIO’ers hun stage lopen bieden heel bewust een plaats aan en zijn oprecht bereid de studenten zo optimaal te begeleiden. Daarnaast beschouwen wij al onze studenten en zeker de LIO’ers als (aanstaande) collega’s. Je hoort er als student volledig bij!

  Wat vraagt CPOW/MOP van een LIO’er?
  CPOW vraagt van haar LIO’ers een positieve een leergierige houding. Daarnaast verwachten we van hen dat zij inzet tonen en betrokken zijn bij de school waar zij hun LIO-stage lopen. Een samenwerkende en open houding. Als LIO’er heb je (gedeeltelijke) groepsverantwoordelijkheid, dus we verwachten dat je de passie en professionaliteit uitstraalt die je als toekomstig groepsleerkracht nodig moet hebben.

  Hebben LIO’ers kans op een baan binnen CPOW/MOP?
  Jazeker! Bij wederzijdse tevredenheid hebben de LIO’ers een baangarantie in de flexpool voor langdurige en kortdurige inval.  Daarnaast zien we de afgelopen jaren dat zij veelal al een snel een formatieplek binnen onze stichting hebben.

  Zoekt CPOW/MOP nog LIO’ers voor komend schooljaar?
  De speeddates, matchingsgesprekken zijn al geweest en de sollicitaties hebben al plaatsgevonden. Voor komend schooljaar zijn we in principe rond. Wel is het zo dat er altijd maatwerk mogelijk is. Soms kan het zijn dat een student een aangepast tijdpad heeft en de LIO-stage op een ander moment plaatsvindt. Wij zijn altijd bereid om het gesprek aan te gaan en te kijken waar mogelijkheden liggen.

  Wil je meer weten over het LIO-traject binnen CPOW/MOP? Neem dan contact op met werken@cpow.nl.