CPOW pionier van effectieve onderwijsmethode leerKRACHT!

Geplaatst op: 30 juni 2020


Uit evaluatieonderzoek van de Universiteit Utrecht en Oberon (2020) blijkt dat de onderwijsmethode 'leerKRACHT' snel en effectief een lerende cultuur op scholen creëert. Stichtingen CPOW & Montessori Onderwijs Purmerend hebben in Nederland een pionierende rol vervuld met deze methode, en plukt daar nu de vruchten van. 


Jaap Versfelt, de initiatiefnemer van Stichting LeerKracht, vertelt dat “CPOW een van de eerste onderwijsbesturen in Nederland was die de leerKRACHT-aanpak omarmde en op al haar scholen introduceerde. Zij vervullen tot op de dag van vandaag een voorbeeldrol voor veel andere schoolbesturen die daarna volgden.

Op de vraag welke elementen de leerKRACHT methodiek tot een succes maken zegt de bestuursvoorzitter Erik Abbink van de stichtingen CPOW & Montessori Onderwijs Purmerend: ‘Met de leerKRACHT-aanpak gaat een school aan de slag om in kleine stappen het onderwijs op school nog beter te maken, meer werkplezier te creëren en betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Aan de basis van de methodiek staan vier instrumenten die elkaar onderling versterken: de bordsessie, een gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek & feedback, en de stem van de leerling. Deze elementen zet je in een geplande ritmiek en vormen de kern waarmee je een constante verbetercultuur creëert. De methodiek is sterk gericht op ‘leren van én met elkaar om zo ‘samen elke dag een beetje beter te worden. Deze grondgedachte hebben we daadwerkelijk in de praktijk gebracht en heeft ons tot de lerende organisatie gemaakt die we nu zijn’.

Na twee jaar onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht en Oberon op de scholen van CPOW & MOP, en de andere deelnemende scholen, concluderen de onderzoekers dat de leerKRACHT-scholen datgene doet wat de Inspectie ziet als scholen die méér betekenen voor hun leerlingen. Op de scholen zie je teams waar leraren en schoolleiders doelgericht en systematisch samenwerken aan het verbeteren van het onderwijs. Erik Abbink: “De inzet van LeerKRACHT heeft onze verbetercultuur een stevig fundament gegeven. Het is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid binnen CPOW & MOP op alle lagen in de organisatie.”

Lees meer over het onderzoek: https://stichting-leerkracht.nl/inspectie-goede-scholen-hebben-een-verbetercultuur/