Kuna Mondo

'Samen in één wereld'

                           

              Directeur: Moniek Sanders
              Adres: Nijlstraat 160, 1448 PN Purmerend
              Wijk: Weidevenne (hele regio Waterland)
              Telefoon: (0299) 474713
              E-mailadres: info@kunamondo.nl
              Website: www.kunamondo.nl

Het verhaal van Kuna Mondo

Kuna Mondo is de school in de regio Waterland waar nieuwkomerskinderen tussen de 5 en 12 jaar onderwijs krijgen, kinderen die nog maar kort in Nederland wonen. Op Kuna Mondo is elk kind welkom. Binnen de school heerst een veilig schoolklimaat met aandacht voor verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Respect voor ieders achtergrond en levensovertuiging is daarbij vanzelfsprekend. De keuze van de naam van de school, Kuna Mondo: samen in één wereld, toont het belang van de plek van ieder kind in de samenleving.

Kuna Mondo is een veilige start voor kinderen, een mini-samenleving waarin ieder kind welkom is en mag zijn wie hij is. De missie van de school is om elk nieuwkomerskind binnen 1 tot 2 jaar zo goed mogelijk toe te rusten voor het onderwijs op een reguliere school en te leren hoe het werkt op een Nederlandse school. Het gaat daarbij natuurlijk om de Nederlandse basiswoordenschat, waarmee de kinderen leren luisteren, spreken, lezen en schrijven in het Nederlands. Ook krijgen de kinderen les in rekenen. Het onderwijs op Kuna Mondo sluit aan op het startniveau van elk kind.

Sociaal-emotionele vorming is een belangrijk aspect van het nieuwkomersonderwijs. Zowel op groepsniveau als individueel is hier aandacht voor. Omgaan met elkaar binnen de Nederlandse samenleving is een belangrijk stukje burgerschapsvorming. Daarnaast wordt er bewegingsonderwijs gegeven en beeldende vorming.  Vier keer per jaar vinden er excursies plaats, waarbij kinderen kennismaken met de Nederlandse samenleving.

Onze ambitie is te werken aan hoge maar realistische verwachtingen en het behalen van hoge opbrengsten, passend bij de mogelijkheden van het kind. Aan het eind van de schoolloopbaan van het kind bij ons op school, bereiden we met een goede en zorgvuldige overdracht de ontvangende school zo goed mogelijk voor op het onderwijs aan deze leerling. Daarbij bieden we de ontvangende leerkrachten een aanbod van workshops op gebied van tweede taalverwerving en traumasensitief onderwijs.

Het team van Kuna Mondo levert een bijdrage aan de multiculturele samenleving. Dat betekent dat er een plekje is voor ouders en kinderen die vanuit slechte leefomstandigheden, zoals een oorlogssituatie, naar Nederland komen. Maar we leven ook in een tijd van internationalisering: de ontwikkeling dat midden/hoogopgeleide arbeidsmigranten kiezen voor Nederland als woonplaats. Alle kinderen die om welke reden dan ook met hun ouders uit een ander land naar Nederland gekomen zijn, zijn welkom op Kuna Mondo om de eerste stappen te zetten voor het verwerven van een plekje binnen de Nederlandse samenleving.