Met Ozobotjes naar de 21e eeuw


Dit voorjaar hebben de leerlingen van de KlimOp kennisgemaakt met de eerste stappen in Computational Thinking, één van de ICT-vaardigheden die verplicht worden in het nieuwe curriculum. De leerlingen krijgen in hun basisschooltijd een leerlijn programmeren aangeboden. Zij leren werken met Ozobotjes; dit zijn kleine robotjes van 3 cm doorsnee die geprogrammeerd kunnen worden door de leerlingen vanaf groep 3.


Computational thinking

Twee leerkrachten van de KlimOp hebben de post hbo-opleiding 'Toekomstgericht Onderwijs' gevolgd om zich te specialiseren in het Techniek & Wetenschap onderwijs. Eén van de opdrachten die zij uitgevoerd hebben, is het introduceren van een leerlijn in één van de 21e-eeuwse vaardigheden: Computational Thinking.

Tijdens een inspiratiedag van de opleiding kwamen zij in contact met de Stichting Techniek Toppers. Deze stichting heeft een aantal projecten ontwikkeld op het gebied van Wetenschap & Techniek. Voor het leren programmeren is gekozen voor de OZObotjes, juist omdat ze zo klein en handzaam zijn.

Programmeertaal

De leerlingen werken in tweetallen en kunnen het robotje op hun eigen tafel alle kanten op laten lopen, draaien en keren. De basis van de leerlijn begint met het tekenen van zwarte lijnen op een vel tekenpapier en eindigt met programmeertaal. De leerlingen ontwikkelen op deze manier steeds meer vaardigheden om hun robotje aan te sturen.

Net voor de Lockdown, hebben alle leerlingen vanaf groep 4 kennisgemaakt met de OZObotjes en de reacties waren enthousiast. Leerlingen van alle niveaus ervaren het als magisch dat ze de kleine robotjes zelf kunnen aansturen. De intrinsieke motivatie is groot.

 

In de leerlijn is ook voorzien dat het programmeren van de OZObotjes ingezet kan worden bij andere vakken. Bijvoorbeeld door het goed oplossen van sommen krijgen de kinderen aanwijzingen waarmee ze hun OZObotje de juiste kant op kunnen programmeren. Of met een spellingsoefening moet de het OZObotje langs de juiste letters gestuurd worden.

Handig formaat

Een groot voordeel is het formaat van deze kleine robotjes. Eén bak met 30 OZObotjes en bijbehorend lesmateriaal kan makkelijk van klas naar klas verplaatst worden en de leerlingen kunnen op hun eigen werkplek in de klas aan de slag met de robotjes.

Het project, zoals verzorgd door Stichting Techniek Toppers, bestaat uit de materialen en het trainen van de leerkracht in twee middagen. De kosten van het project zijn gefinancierd door onze Ouderraad. Een mooie geste. De ouderbetrokkenheid bij dit project is dan ook groot.